ຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ

ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ ຫຼາຍກວ່າ 40 ຕໍາເເໜ່ງ

- ປະຈໍາສາຍນະຄອນຫຼວງ-ປາກເຊ

- ປະຈໍາສາຍພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ

ປະຈໍາການຢູ່ສູນຄັດແຍກໂຊກໃຫຍ່

#ເວລາເຮັດວຽກ

ພາກເຊົ້າ 08:30 ຫາ 17:30 ໂມງ

ພາກເເລງ 14:00 ຫາ -22:00 ໂມງ

ເງີນເດຶອນພື້ນຖານ 2,500,000ກີບ

ມີເງີນOT

#ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກວຽກ

- ເພດຊາຍ

- ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ

- ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ, ມີຄວາມເສຍສະຫລະ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້;

- ເປັນຄົນອັດທະຍາໃສດີ, ຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ, ເວົ້າຈາສຸພາບ ແລະ ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມອາລົມ;

- ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງ ເປັນຢ່າງດີ;

- ມີປະສົບການຂັບລົດກ່ຽວກັບລົດຂົນສົ່ງ ຫລື ຂັບລົດໃປຕ່າງເເຂວງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂື້ນໄປ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ ABC ຂື້ນໃປ

ສົນໃຈເຂົ້າໃປສະໝັກໃດ້ ສູນໂຊກໃຫ່ຍ ບ້ານໂຊກໃຫ່ຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເເຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ 55520181 / 55466376