ເປີດຮັບພະນັກງານຄັດເເຍກຫລາຍຕໍາເເຫນ່ງ


...ດ່ວນ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ

ເປີດຮັບພະນັກງານຄັດເເຍກຫລາຍຕໍາເເຫນ່ງ.....

  • ມີ2ກະໃຫ້ເລືອກ ກະເຊົ້າ 08:00 - 17:00 ໂມງ, ກະເເລງ 17:00 - 24:00 ໂມງ
  • ບໍ່ຈໍາກັດເພດ ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສືກສາ ອາຍຸ18ປີ
  • ເງີນເດຶອນດີ ສະຫວັດດີການດີ ມີມື້ພັກ

ສົນໃຈ ສະຫມັກວຽກເຂົ້າໃປໄດ້ ເລີຍສູນຄັດເເຍກໂຊກໄຫ່ຍ ເສັ້ນທາງ 450ປີ

ບ້ານໂຊກໄຫ່ຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເເຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫມາຍເຫດ: ມາສະຫມັກໄດ້ ທຸກມື້ ຫລື ຕິດຕໍ່ whatsapp 55520181 


ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ


ປະກາດຫາລົດຮ່ວມພາດເນີ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບລົດເພື່ອຮອງຮັບການກະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງການດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມໂພສລຸ່ມນີ້

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເບີ: 020 5646-3495


ປະກາດຫາລົດຮ່ວມພາດເນີດ


ປະກາດຫາລົດຮ່ວມພາດເນີ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບລົດເພື່ອຮອງຮັບການກະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງການດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມໂພສລຸ່ມນີ້

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເບີ: 020 5646-3495


ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເຫນ່ງ


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເຫນ່ງ:

1. ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ ປະຈໍາສາຂາວຽງແກ້ວ

( ເເຂວງ ຫຼວງພະບາງ ) 2 ຕຳແໜ່ງ

2. ພະນັກງານຄັດແຍກພັດສະດຸ ປະຈຳສູນຊຽງເງິນ ( ເເຂວງ ຫຼວງພະບາງ ) ຈຳນວນຫລາຍ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ: ໂທ ຫຼື ວອດແອັບ: 23082220 / 55466376

ດ່ວນສໍາລັບ ຕໍາເເຫນ່ງ ພະນັກງານຄັດເເຍກພັດສະດຸ ມາສະໝັກກ່ອນມີສີດກ່ອນ ເຂົ້າໃປຍື່ນເອກະສານຢູ່ສູນຊຽງເງີນ ຫລື ຕິດຕໍ່ ຫົວຫນ້າປະຈໍາສູນຊຽງເງີນ

ໂທ +856 20 91 925 757 ພ້ອມເລີ່ມວຽກເລີຍ


ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ 

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເຫນ່ງ: ພະນັກງານຄັດແຍກພັດສະດຸ ປະຈຳສູນຊຽງຂວາງ ( ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ) ຈຳນວນຫລາຍ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ: ໂທ ຫຼື ວອດແອັບ: 23082220 / 55466376

ດ່ວນ ມາສະໝັກກ່ອນມີສີດກ່ອນ ສາມາດ ເຂົ້າໃປຍື່ນເອກະສານຢູ່ສູນຊຽງຂວາງ ຫລື ຕິດຕໍ່ ຫົວຫນ້າປະຈໍາສູນຊຽງຂວາງ ໂທ +856 20 9410 1897