ເລື່ອງພັດສະດຸໄວ້ໃຈເຮົາ


ພ້ອມເບິ່ງແຍງທຸກປາຍທາງ😍


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday) ທີ່ ສູນການຄ້າ Friendship mall ນະຄອນປາກເຊ


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ເປີດການບໍລິການຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday) ທີ່ ສູນການຄ້າ Friendship mall ນະຄອນປາກເຊ ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສະໜອງການບໍລິການ ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ ສົ່ງຕອນເຊົ້າ-ຮັບເຄື່ອງຕອນບ່າຍ ຫວັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຄ້າອອນລາຍຢູ່ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ 


ຢາກສົ່ງເຄື່ອງໄປສາຂາ ຄ່າຂົນສົ່ງເທົ່າໃດ ກວດໄດ້ງ່າຍໆ ຜ່ານແອັບ ອານຸສິດ ❤ ໂຫລດເລີຍ ❤


ໂຫລດເລີຍ