ສົ່ງ ດ່ວນ

📌ເໜືອ-ກາງ-ໃຕ້ ບໍ່ວ່າຢູ່ແຂວງໃດ ອານຸສິດກໍໄປສົ່ງໃຫ້ທ່ານ 148 ຕົວເມືອງທົ່ວປະເທດ 📲ຄີພັດສະດຸເອງໃນແອັບ ແຖມມີສ່ວນຫລຸດ 1,000 ກີບ ທຸກໆການຄີບິນ1ອໍເດີ້ 💞

truckimage

ສົ່ງ ງ່າຍ

ອານຸສິດ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງຕໍ່ສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ໃຊ້ບໍລິການ ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ❤...

ສະບາຍ ໃຈ

✅ ກັງວົນເລື່ອງເຄື່ອງເສຍ ຫຼື ພັງ ປະກັນພັດສະດຸຊ່ວຍທ່ານໄດ້
✅ ຊື້ປະກັນພຽງ 3% ຄຸ້ມຄອງສູງເຖິງ 10ລ້ານກີບ
✅ ສົ່ງຕົງເຖິງສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານ