3 checklist ເຮັດຕາມນີ້ ບໍ່ຖືກຈົກຕາ ເມື່ອສັ່ງສິນຄ້າແບບ COD


3 checklist ເຮັດຕາມນີ້ ບໍ່ຖືກຈົກຕາ ເມື່ອສັ່ງສິນຄ້າແບບ COD  


ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday)


ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday)
*ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ ມີຢູ່ສອງແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ
*ຮັບເຄື່ອງໃຫ້ຮອດສະຖານທີ່ຟຣີ ເວລາ 8:30 ຫາ 12:00 ໂມງ
*ຈັດສົ່ງພາຍໃນວັນ ລູກຄ້າໄດ້ຮັບເຄື່ອງແນ່ນອນ
*Sameday ນະຄອນຫຼວງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ Call Center: 020-9728-5066
*Sameday ປາກເຊ ເບີໂທດ່ວນ 0305472258 , ເບີແອບ 020 96175163 


ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທຸກທ່ານດ້ວຍການບໍລິການ COD ຂອງອານຸສິດ


ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທຸກທ່ານດ້ວຍການບໍລິການ COD ຂອງອານຸສິດ 


ສະດວກຄົບ ຈົບໃນແອັບດຽວ


ສະດວກຄົບ ຈົບໃນແອັບດຽວ ທ່ານສາມາດສ້າງພັດສະດຸເອງໄດ້ ພ້ອມຍັງໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ 1,000 ກີບ ໃນທຸກໃບບິນ 


ຄົ້ນຫາສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ແອັບຂອງ ອານຸສິດ


ຄົ້ນຫາສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ແອັບຂອງ ອານຸສິດ  


ເຄື່ອງໃຫຍ່ ພັດສະດຸພິເສດ ເຮົາກໍມີໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ໃນລາຄາ ເບົາໆ


ເຄື່ອງໃຫຍ່ ພັດສະດຸພິເສດ ເຮົາກໍມີໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກໃຊ້ ໃນລາຄາ ເບົາໆ  


ບໍ່ວ່າຈະເປັນພັດສະດຸພິເສດແບບໃດ ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້


ບໍ່ວ່າຈະເປັນພັດສະດຸພິເສດແບບໃດ ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້   


ເຕືອນໄພ ‼ ກົນໂກງພັດສະດຸ ທີ່ຕອນນີ້ລະບາດໜັກ ມາທຸກຮູບແບບ ⚠️


ເຕືອນໄພ ‼ ກົນໂກງພັດສະດຸ ທີ່ຕອນນີ້ລະບາດໜັກ ມາທຸກຮູບແບບ ⚠️


365 ວັນ ບໍ່ມີມື້ພັກ


365 ວັນ ບໍ່ມີມື້ພັກ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ 500 ກວ່າສາຂາ 148 ຕົວເມືອງທົ່ວປະເທດ 


ສົ່ງພັດສະດຸສຸດຄຸ້ມກັບອານຸສິດ ຄ່າບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງCODແສນຖືກ


ສົ່ງພັດສະດຸສຸດຄຸ້ມກັບອານຸສິດ ຄ່າບໍລິການເກັບເງີນປາຍທາງCODແສນຖືກ📦📦📦


ໝັກກໍເອົາ ເບົາກໍສູ້ ພັດສະດຸພິເສດ ເຮົາກໍຮັບ


ໝັກກໍເອົາ ເບົາກໍສູ້ ພັດສະດຸພິເສດ ເຮົາກໍຮັບ 


ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday)


ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ (Sameday)

*ຂົນສົ່ງພາຍໃນວັນ ມີຢູ່ສອງແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ
*ຮັບເຄື່ອງໃຫ້ຮອດສະຖານທີ່ຟຣີ ເວລາ 8:30 ຫາ 12:00 ໂມງ
*ຈັດສົ່ງພາຍໃນວັນ ລູກຄ້າໄດ້ຮັບເຄື່ອງແນ່ນອນ 


ອານຸສິດ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງຕໍ່ສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ


ອານຸສິດ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງຕໍ່ສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານ ແລະ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງລູກຄ້າທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈ ໃຊ້ບໍລິການ ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ  


ເພາະທຸກໆມື້ຄືວັນສຳຄັນຂອງທ່ານ ໃຫ້ ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນທຸກວັນສຳຄັນຂອງທ່ານ


ເພາະທຸກໆມື້ຄືວັນສຳຄັນຂອງທ່ານ ໃຫ້ ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນທຸກວັນສຳຄັນຂອງທ່ານ 


365 ວັນ ບໍມີມື້ພັກ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ 500 ກວ່າສາຂາ ທົ່ວປະເທດ


365 ວັນ ບໍມີມື້ພັກ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້ 500 ກວ່າສາຂາ ທົ່ວປະເທດ 


ເຄື່ອງໜັກລາຄາເບົາຕ້ອງອານຸສິດຂົນສົ່ງ


ເຄື່ອງໜັກລາຄາເບົາຕ້ອງອານຸສິດຂົນສົ່ງ 


COD ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ຄ່າທຳນຽມສຸດຖືກ


COD ອານຸສິດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ຄ່າທຳນຽມສຸດຖືກ ❤️


ສິ່ງຂອງທີ່ເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼື ມີມູນຄ່າສູງ ຕ້ອງໄດ້ຊຶ້ປະກັນພັດສະດຸ


ສິ່ງຂອງທີ່ເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼື ມີມູນຄ່າສູງ ຕ້ອງໄດ້ຊຶ້ປະກັນພັດສະດຸ ❤️ ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເຖິງ 50% ຂອງມູນຄ່າເຄື່ອງ


ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Brand Ambassador Anousith Logistics Co.,Ltd


ຍິນດີຕ້ອນຮັບ Brand Ambassador Anousith Logistics Co.,Ltd ❤️

📌ຝາກຕິດຕາມຜົນງານ ນ້ອງ ເຄວິ້ນ ແລະ ນ້ອງ ນາເດຍ ທາງເພຈພວກເຮົາແນ່ເດີທຸກຄົນ ມາເບິ່ງກັນວ່າປີນີ້ພວກເຮົາຈະມີແຄມເປນຫຍັງແດ່ຮັບຮອງວ່າຈະຈັດຫນັກຈັດເຕັມກວ່າເກົ່າຢ່າງແນ່ນອນ 📮


ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ


ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ.

=> ວັນທີ 23 ມີນາ 2023, ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ຕາງໜ້າລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ Mark Ong - Country Director ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ແລະ ທ່ານ ແກ້ວເພັດ ອິນທະວົງສີ ປະທານບໍລິສັດ ອານຸສິດໂລຈິສຕິກ ຈຳກັດ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍມີ ທ່ານ ພຸດທິໄຊ ທຸລະນຸດ ທີ່ປຶກສາ ຄະນະບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ອານຸສິ ໂລຈິສຕິກ ແລະ ທ່ານ ສົມໃຈ ດວງຈັນເພັງ ຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ພ້ອມດ້ວບບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ.

=> ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການກະຈາຍພັດສະດຸໃຫ້ທາງບໍລິສັດ DHL ມີພື້ນທີ່ຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໄວຂຶ້ນ, ເຊິ່ງບໍລິສັດອານຸສິດຂອງພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດຂົນສົ່ງໃນລາວ ທີ່ມີລະບົບ - ຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະຈັບມືຮ່ວມກັນກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງພາຍໃນລາວໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສາກົນ ສາມາດຮັບຮອງການບໍລິການໄດ້ຢ່າງເປີດກວ້າງ

=> ທາງບໍລິສັດ ກໍຕ້ອງຂອບໃຈ ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ດີແອັຈແອລ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຂົນສົ່ງລະດັບສາກົນ ທີ່ໄວ້ວາງໃຈເລືອກ ອານຸສິດ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນການຂົນສົ່ງພາຍໃນປະເທດຄັ້ງນີ້

=> ອານຸສິດມຸ້ງໝັ້ນເສີມຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງການຂົນສົ່ງເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດລາວເພາະລະບົບຂົນສົ່ງຄືໂຄງສ້າງພື້ນຖານສຳຄັນຂອງປະເທດ ຕໍ່ໄປປະເທດລາວຈະບໍມີພົມແດນກີດກັ້ນການຄ້າຂາຍຂອງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າອີກຕໍ່ໄປ ທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວລາວຈະລວມສູນເປັນຕະຫລາດດຽວຄື: online ໂດຍອີງຈາກພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍອອນລາຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນທຸກໆວັນ ເຮົາມຸ້ງໝັ້ນພັດທະນາ,ເສີມຂະຫຍາຍ,ເພື່ອຄົນລາວທຸກຄົນ ຂໍຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການອານຸສິດຂົນສົ່ງດ່ວນດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ.

ອານຸສິດ ເຊື່ອມໂຢງທົ່ວລາວ ເຊື່ອມໄກທົ່ວໂລກ