ແຈ້ງການຫຼ້າສຸດ

post-slider

⚠ຊ່ວງນີ້ ມິດສາຊີບ(ໂຈນ) ລະບາດໜັກ ໂດຍການປອມແປງບິນໄປຮັບເຄື່ອງ ລູກຄ້າຕ້ອງລະວັງ ຫ້າມໂຟດຮູບບິນ ທີ່ຄອມເມັ້ນເດັດຂາດ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເພາະໂຈນຈະສາມາດນຳໄປປອມແປງໄດ້ງ່າຍ

⚠ຫາກລູກຄ້າຕ້ອງການສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງ ເພສ ຫຼື ໂທສອບຖາມປະຊາສຳພັນ