ແຈ້ງການຫຼ້າສຸດ

post-slider

  • ປັບປຸງການຮັບຝາກພັດສະດຸ "ຈັກສະຕິນ ຫຼື ຈັກຕັດໄມ້" 
  • ຈັກສະຕິນ ຫຼື ຈັກຕັດໄມ້ ປັດຈຸບັນທາງບໍລິສັດ ໄດ້ມີການປັບປຸງລາຍການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລູກຄ້າ ສາມາດ "ຝາກໄດ້ປົກກະຕິ" ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ແຂວງ ຫົວພັນ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຝາກໄປໄດ້ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງທາງລັດຖະບານ