ປະກາດຫາລົດຮ່ວມພາດເນີດ


ປະກາດຫາລົດຮ່ວມພາດເນີ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຮັບລົດເພື່ອຮອງຮັບການກະຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຕ້ອງການດັ່ງລາຍລະອຽດຕາມໂພສລຸ່ມນີ້

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເບີ: 020 5646-3495