ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເຫນ່ງ


ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເຫນ່ງ:

1. ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ ປະຈໍາສາຂາວຽງແກ້ວ

( ເເຂວງ ຫຼວງພະບາງ ) 2 ຕຳແໜ່ງ

2. ພະນັກງານຄັດແຍກພັດສະດຸ ປະຈຳສູນຊຽງເງິນ ( ເເຂວງ ຫຼວງພະບາງ ) ຈຳນວນຫລາຍ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ: ໂທ ຫຼື ວອດແອັບ: 23082220 / 55466376

ດ່ວນສໍາລັບ ຕໍາເເຫນ່ງ ພະນັກງານຄັດເເຍກພັດສະດຸ ມາສະໝັກກ່ອນມີສີດກ່ອນ ເຂົ້າໃປຍື່ນເອກະສານຢູ່ສູນຊຽງເງີນ ຫລື ຕິດຕໍ່ ຫົວຫນ້າປະຈໍາສູນຊຽງເງີນ

ໂທ +856 20 91 925 757 ພ້ອມເລີ່ມວຽກເລີຍ