ເປີດຮັບພະນັກງານຄັດເເຍກຫລາຍຕໍາເເຫນ່ງ


...ດ່ວນ ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ

ເປີດຮັບພະນັກງານຄັດເເຍກຫລາຍຕໍາເເຫນ່ງ.....

  • ມີ2ກະໃຫ້ເລືອກ ກະເຊົ້າ 08:00 - 17:00 ໂມງ, ກະເເລງ 17:00 - 24:00 ໂມງ
  • ບໍ່ຈໍາກັດເພດ ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສືກສາ ອາຍຸ18ປີ
  • ເງີນເດຶອນດີ ສະຫວັດດີການດີ ມີມື້ພັກ

ສົນໃຈ ສະຫມັກວຽກເຂົ້າໃປໄດ້ ເລີຍສູນຄັດເເຍກໂຊກໄຫ່ຍ ເສັ້ນທາງ 450ປີ

ບ້ານໂຊກໄຫ່ຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເເຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫມາຍເຫດ: ມາສະຫມັກໄດ້ ທຸກມື້ ຫລື ຕິດຕໍ່ whatsapp 55520181